Een unieke werkwijze voor sociaal werkers om een duurzaam netwerk op te bouwen rond een cliënt. Ontwikkeld door Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten en de CHE

Hoe ga je
aan de slag?

Voor wie is
Netwerkwijs?

Uitleg over Netwerkwijs van Mieke