Over ons

Visie en Missie

Over ons

Stichting De Boei Sociaal Werk is de welzijnsorganisatie van Bunschoten-Spakenburg. Wij zorgen voor een zeer  breed welzijnsaanbod met een relatief klein team.
Het team van De Boei bestaat op dit moment uit 13 mensen, waarvan 8 sociaal werkers (parttime). Zij zijn actief op het gebied van opvoeden en opgroeien, maatschappelijke werk, individuele ondersteuning, mantelzorg, ondersteuning van statushouders, persoonsalarmering en senioren. Allen onderhouden een netwerk met maatschappelijk partners, de gemeente, scholen en vrijwilligers.

Een klein team kan snel schakelen en wij zijn een spin in het web van het sociaal domein.

Onze Missie

De Boei heeft één groot doel, namelijk:

“Wij willen in 2025 een methode ontwikkeld hebben waardoor we voor elkaar kunnen blijven zorgen in Bunschoten.”

Daar horen drie hoofddoelen bij:

  1. Buurten hebben hulpmiddelen om hun bewoners te ondersteunen en te activeren.
  2. De Boei is de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties en is het sociale aanspreekpunt voor bedrijven.
  3. De Boei zet nieuwe technieken en methoden in op alle werkvelden, teneinde zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te ondersteunen. Hierdoor moet iedereen mee kunnen blijven doen.

De Boei speelt als voorliggende voorziening op de zorg een grote rol in Bunschoten. We zetten onze hulpverlening zo in, dat duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Hoe doen we dat? In feite door ‘de huisarts van het sociaal domein’ te zijn. De Boei is op alle levensvlakken actief van geboorte tot het levenseinde. Dat betekent dat de sociaal werkers over een enorm netwerk beschikken van mensen en organisaties. We kunnen snel doorsturen waar nodig, zelf hulp bieden, vrijwilligers inzetten of mensen met elkaar in contact brengen.

Naar de website