En wie kan het inzetten?

Voor wie is Netwerkwijs?

Eigenlijk voor alle professionals in zorg én welzijn, maar daarnaast ook voor gemeentelijke beleidsmakers van het sociaal domein. Logisch toch? Het sociale netwerk van cliënten is en wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dus we besteden er in de basis meer aandacht aan, in zorg samenwerking met welzijn.

Gemeentelijke beleidsmakers, inwoners en maatschappelijke partners willen problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren. Zo versterken we de sociale basis van inwoners. NetwerkWijs biedt een oplossing voor een integrale methode binnen het sociaal domein! Bouw jij mee?  

Voordelen
– Netwerk zorgt voor continuïteit bij de hulpvrager, iets wat de hulpverlening niet kan bieden.
– Problemen escaleren minder snel (bijvoorbeeld door samen een terugvalpreventie plan te maken)
– Mensen kunnen meer aan met een stabiel netwerk
– Krijgen meer zelfvertrouwen, daardoor meer ontspannen en positievere relaties met kinderen (voorbeeld van groot ouders betrekken bij opvoedcasus).

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met ons. Mail naar Rody of Mieke.

Mieke Verhoef

Rody Koelewijn