Aan de slag

Aan de slag

Een andere manier van werken… dat is wel even wennen.

Netwerkwijs is een omslag in de gespreksvoering met cliënten. Dit vraagt wel wat van jou als sociaal werker. Iemand toelaten in een intakegesprek bijvoorbeeld. Daarnaast zul je vaker gespreksleider zijn in een netwerkgesprek. Gespreksvoering is dus een groot onderdeel van de werkwijze.
Daarnaast is het belangrijk om je netwerk uit te breiden met vrijwilligers zoals maatjes die je in kunt zetten. Of hulp bij financiën of opvoeden.
Dat betekent dus ook een andere manier van werken.
Bij De Boei was dat wel even wennen….

 Implementatieproces Netwerk Wijs
In deze fase hebben iemand ingeschakeld om dit proces te begeleiden. In ons geval een adviseur van de CHE. Hij heeft ook meegedacht in de doorontwikkeling van de werkwijze. Het is fijn om een persoon van buitenaf te betrekken, zodat iedereen zich vrij voelt om kritiek te uiten, maar ook bereid is om eens op een andere manier te kijken.

1. Samenstellen werkgroep methodiekontwikkeling
Bij de start van het traject wordt een werkgroep opgesteld. Bij ons waren twee sociaal werkers geïnteresseerd. Zij hebben bedacht hoe de werkwijze in de praktijk en in de administratie ingevoerd kon worden. Zij zijn ook degenen die de werkwijze uitdragen en het contact met de CHE hebben.

2. 0-Meting-interviews medewerkers
Er wordt met alle medewerkers een 0-meting gehouden doormiddel van interviews.

3. Trainingsdag 1 NetwerkWijs
De eerste trainingsdag bestaat uit de theorie en een plan van aanpak voor het team.
Daarna pakt iedereen 1 of twee casussen op met de nieuwe werkwijze om te zien hoe de gesprekken gaan en hoe de uitwerking is op de cliënt en op de sociaal werker.

 4. Trainingsdag 2 Verdieping en terugblik
Tijdens de tweede dag staan de werkprocessen centraal van de aanmelding tot afsluiting van een hulpverleningstraject.

5. Plek op kantoor voor alle materialen
Op kantoor en digitaal is een plek ingericht waar alle hulpmiddelen en materialen te vinden zijn voor de collega’s.

6. Registratiesysteem aanpassingen
In deze stap worden de systemen afgestemd op de methode, zodat de medewerkers structuur hebben bij het doorlopen van het hulpverleningsproces. Daarnaast zijn we dan in staat de resultaten te meten

7. Inbedden in alle werkoverleggen

  • Intervisie
  • Casuïstiek
  • Functioneringsgesprekken
  • Vergaderingen
  • Jaarplannen

8. Monitoren
Na de tweede trainingsdag worden alle formele werkprocessen aangepast en is het beleid gevormd. Vanaf deze fase is de monitoring en de implementatie van de werkprocessen een cruciaal. Vanaf deze fase begin het echte werk, de gedragsverandering monitoren en bijsturen als werkgroep waar nodig.

9. Inzet onderzoek effect
Na dit proces kan er optioneel een onderzoek worden gestart. Dit kan worden gedaan door studenten van b.v een hogeschool. Het doel van het onderzoek is het effect van de methode te meten.

10. Monitoren team-leer en ontwikkelingsmiddagen
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Korte terugblik werkproces.
 • Wat gaat goed? Wat is lastig?
 • Vorming van persoonlijke leerdoelen om individueel leerproces te stimuleren.
 • Bijsturen op zowel team als individueel niveau
 • Leren en bijsturen
 • Coaches aanstellen op de werkvloer
  De coaches (mensen uit het eigen team die hier plezier in hebben) dragen zorg voor het creëren van draagvlak en ondersteunen collega’s bij hun persoonlijke leerdoelen

Meer weten?
Bel of mail eens met Rody of Mieke van De Boei